http://www.thaipoet.org

ร่ ว ม สื บ ส า น ภู มิ ปั ญ ญ า          ร่ ว ม รั ก ษ า ม ร ด ก ไ ท ย

นานาประเทศล้วนนับถือ   คนที่รู้หนังสือแต่งได้ ... โคลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖
...
 สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
 เกี่ยวกับสมาคม ฯ
 กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ
 วัตถุประสงค์ของสมาคม ฯ
 ประวัติของสมาคม ฯ
 รายชื่อผู้ก่อตั้งสมาคม ฯ
 รายชื่อรัตนกวียุครัตนโกสินทร์
 รายชื่อนักกลอนตัวอย่างของสมาคม ฯ
 รายชื่อสมาชิกสมาคม ฯ
 ห้องเรียนเขียนกลอน ( ฉันทลักษณ์ )
 เรียนรู้เรื่องเสียงสระ
 หลักการอ่านร้อยกรอง
 รวมพลคนรักกลอน ( กระทู้กลอน )
 ส่งการด์พร้อมเสียงเพลง
 ลงนามสมุดเยี่ยม
 ลิงค์โคลงกลอน
 เกี่ยวกับเวปมาสเตอร์
 
 
บ้านกวี คุณวิธันว์ ศรีเมือง


นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๓ ( ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ )
 
จากใจนายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
" นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล "

เรียน      ท่านสมาชิกสมาคมนักกลอนฯ

          จดหมายฉบับนี้ท่านอาจจะดูเหมือนออกมาช้าสักหน่อยแต่ความจริงแล้วหาได้ช้าไม่ เพราะ
หลังจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ นั้น ความรู้สึกของหลาย ๆ ท่านยังร้อนอยู่ สำหรับผลการเลือกตั้งนั้น ผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาไปช่วยกันลงคะแนน ไป
ช่วยกันตัดสินชะตาอนาคตของสมาคมเรา รวมทั้งให้โอกาสในการทำงานแก่ผม ต้องขอขอบคุณ
หลาย ๆ ท่านที่เอาใจช่วยให้กำลังใจกันทั้งทางโทรศัพท์ทางจดหมาย และที่สั่งฝากกันไปถึงผม ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่น ๆ เกินกว่าจะอธิบาย ขณะนั้นไม่ว่าผลการลงคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรผม
ก็รับได้ทั้งสิ้น แต่เมื่อออกมาเป็นไปตามความหวัง
ผมจึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณมวลสมาชิกทั้ง
หลายโดยไม่เว้นตัวคน ทุกท่านเป็นคนสำคัญที่ผมจำเป็นจะต้องทดแทนโดยการตั้งใจทำ
งานให้ดีที่สุด


          นโยบายของผมที่ได้แถลงไว้ในการหาเสียงนั้นได้แก่ การพัฒนาสารสมาคมให้โตขึ้นเป็น
นิตยสารรายเดือน หารส่งเสริมให้สมาชิกสร้างผลงานออกสู่สาธารณะ จนถึงการรวมเล่มไม่ว่าจะ
เป็นหลายคนเขียนหรือคนเดียวเขียน การจัดสัมมนาในมวลหมู่สมาชิก การจัดค่ายวรรณกรรม
เยาวชนในสถานศึกษาและพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะสร้าง " ศาลาเบญจมุข " เพื่อเป็นที่ทำการ
ของสมาคมอย่างถาวร ผมจะพยายามทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด ให้กำลังใจผมด้วยนะครับ

          ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๔๖ นี้ ผมขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช พระ
บารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเป็นที่นับถือของท่านและบรม
ครูสุนทรภู่ จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีมีผลงานมีชื่อเสียง เทอญ ...

     " สุข สดชื่น สมหวัง " ย่างก้าว ทุกคราวครั้ง อย่างมาดมั่น
อย่าท้อถอย ปล่อยวาง ไปกลางครัน สามร้อยหก สิบห้าวัน นั้นของเรา ...

         
ลงชื่อ ................................................................
( นายสมศักดิ์ ศรีเอี่ยมกูล )
นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย
สมัยที่ ๑๓ ( พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ )

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม หากมีข้อผิดพลาดใดโปรดแนะนําได้ที่ [email protected]
Copyrigh (C) 2002-2014 The poet ' s association of thailand